Ljudi koji se obraćaju psihologu nemaju više problema nego drugi,
već imaju više hrabrosti da se sa problemima suoče
i mudrosti da za to izaberu pravi način.

Psihološko savetovalište za decu, omladinu i odrasle

Cvećarska 1a
21000 Novi Sad
Srbija

telefon:
063/865-7837


email:
savetovalisteskala@gmail.com

Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja.


 


Društvo psihologa Srbije www.dps.org.rs

Centar za psihoterapiju Korak www.psihoterapija.co.rs

Internet savetovalište za mlade www.savetovaliste.org.rs

Udruženje RODITELJ www.roditelj.org

Sajt namenjen roditeljima www.yumama.com

Informativni sajt za roditelje www.roditeljportal.com

Roditelj blog roditelj.mojblog.co.rs

Pozitivna psiholohija www.pozitivna-psihologija.com

Društvo za pomoć osobama sa L. Daun sindromom www.downsindrom.org.rs

Centar za korektivnu gimnastiku i fizikalnu terapiju www.centarsm.co.rs

Psihološki centar TESA www.tesa.hr

American Psychological Association www.apa.org

American Psychiatric Association www.psych.org

Canadian Psychological Association www.cpa.ca

United States National Library of Medicine www.nlm.nih.gov

Psychology directory www.psychology-directory.com

 

 

Skala, psihološko savetovalšte, © 2002