Ljudi koji se obraćaju psihologu nemaju više problema nego drugi,
već imaju više hrabrosti da se sa problemima suoče
i mudrosti da za to izaberu pravi način.

Psihološko savetovalište za decu, omladinu i odrasle

Cvećarska 1a
21000 Novi Sad
Srbija

teleloni:
063/865-7837


email:
savetovalisteskala@gmail.com

Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja.


 


Mapa razvojnog napretka

Svako dete je drugačije. Ova mapa daje opšte odrednice u razvoju deteta. Dole navedene informacije govore šta možete da očekujete od deteta, a bice vam i od pomoći da pratite detetov razvoj.

 

Skala, psihološko savetovalšte, © 2002