Ljudi koji se obraćaju psihologu nemaju više problema nego drugi,
već imaju više hrabrosti da se sa problemima suoče
i mudrosti da za to izaberu pravi način.

Psihološko savetovalište za decu, omladinu i odrasle

Cvećarska 1a
21000 Novi Sad
Srbija

telefon:
063/865-7837


email:
savetovalisteskala@gmail.com

Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja.


 


Mapa razvojnog napretka

Svako dete je drugačije. Ova mapa daje opšte odrednice u razvoju deteta. Dole navedene informacije govore šta možete da očekujete od deteta, a biće Vam i od pomoći da pratite detetov razvoj.

 

Sa mesec dana, većina dece… Uspeva da pomalo diže glavu, dok leži potrbuške.
Na kratko vreme uspeva da posmatra predmete.
Pokušava da pravi prve grlene glasove.
Većina dece od 2 meseca… Drže glavu uspravno (klate je kada sedi uz podršku).
Ponekada se nasmeše kada im se neko nasmeši.
Oglašavaju se kada im nešto smeta.
Većina dece od 3 meseca… Kada leže potrbuške uspevaju da podignu glavu i ramena.
Prepoznaju flašicu ili dojku.
Smeše se kada im se govori.
Slede očima predmete koji se im se pokazuju.
Većina dece od 4 meseca… Uspevaju da duže vreme drže glavu uspravno, bez klaćenja.
Smeju se glasno.
Okreću se sa boka na leda.
Oglašavaju se kada im se govori.
Većina dece od 6 meseci … Sede uz pridržavanje.
Okreću se sa leđa na stomak.
Okreću se prema izvoru zvuka.
Premeštaju igračku iz ruke u ruku, ili je stavljaju u usta.
Većina dece od 9 meseci … Sede samostalno.
Kažu "mama" ili "tata".
Pužu.
Reaguju na poznate osobe.
Reaguju na svoje ime.
Većina dece od 12 meseci …
Uspravljaju se sami i prave iskorak uz pridržavanje.
Umeju da glavom klimnu kada hoce da kažu "da"
Pokazuju da nekog vole.
Sitne predmete uzimaju palcem i kažiprstom.
Kažu dve ili tri reči.
Većina dece od 15 meseci …
Hoda samostalno.
Pokušava da jede samostalno.
Govore i umeju da prilagode glas da govore glasno ili tiho.
Piju iz caše uz nečiju pomoć.
Kažu četiri do pet reči.
Većina dece od 18 meseci … Hoda (mogu pomalo i da trče).
Govore pet do deset reči.
Penju se i silaze niz stepenice.
Vuku igracke koje su na točkiće.
Ostavljaju trag olovkom na papiru.
Shvataju jednostavne naloge.
Većina dece od 2 godine … Pružaju igračku na zahtev.
Prepoznaju poznatu sliku i znaju da li je postavljena naopačke.
Šutiraju veću loptu.
Okreću stranice knjige (dve do tri za redom).
Spajaju dve do tri reči, na primer "daj vode".
Većina dece od 3 godine … Penje se uz stepenice držeći se za ogradu.
Raskopčavaju veliku dugmad.
Stoje na kratko na jednoj nozi.
Traže rečima nošu.
Otvaraju vrata.
Pitaju i daju odgovore na jednostavna pitanja.
Jasno govore i razumeju ih članovi porodice.
Većina dece od 3 godine …

Može da skoči u mestu.
Baca loptu iznad glave.
Peru ruke sami.
Oponaša crtanje kruga.
Počinje da se igra sa drugom decom.
Zna kog su pola, koliko imaju godina i kako se prezivaju.
Odgovara glasno na "Zdravo" i "Kako si?".
Prepoznaje osnovne boje.

Većina dece od 5 godine … Ume da trči na prstima.
Razume pojmove "juče" i "sutra".
Ume da napiše nekoliko slova.
Govore u rečenicama ispravne gramatičke strukture.
Igra se sa drugima.
Ume da obuje cipele.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa razvojem svog deteta, obratite se dečijem lekaru ili psihologu.

Karta je prevedena sa Illinois State Board of Education's Child Find materials.

 

Skala, psihološko savetovalšte, © 2002