Ljudi koji se obraćaju psihologu nemaju više problema nego drugi,
već imaju više hrabrosti da se sa problemima suoče
i mudrosti da za to izaberu pravi način.

Psihološko savetovalište za decu, omladinu i odrasle

Cvećarska 1a
21000 Novi Sad
Srbija

telefon:
063/865-7837


email:
savetovalisteskala@gmail.com

Tim psihologa je na raspolaganju za psihodijagnostiku, psihoterapiju, savetovanje i organizovanje stručnih predavanja.Privatno psihološko savetovalište je registrovano u vlasništvu Zališevskij Gizele 1990. god. i bilo je prvo psihološko savetovalište za decu u Novom Sadu. 1. marta 1999. god. ime je promenjeno u SKALA. Savetovalište se nalazi u ulici Cvećarska 1a. Radno vreme je fleksibilno, ponedeljkom i četvrtkom se radi posle podne, utorkom, sredom i petkom pre podne i uvek po zakazanom vremenu. Osnovno opredeljenje savetovališta je rad sa decom od ranog uzrasta i omladinom, a po dogovoru i sa odraslima. Po potrebi se uključuje tim psihologa u zavisnosti od potrebe klijenta i uže specijalnosti psihologa.

Osnovna delatnost u savetovalištu karakteriše psihoterapeutski rad sa ciljem da se prevenira i /ili poboljša celokupno funkcionisanje deteta odnosno osobe. Određivanje individualnog programa zavisi od rezultata psihološkog pregleda koji se obavlja uglavnom pri prvom kontaktu. Neophodna je aktivna saradnja roditelja odnosno porodice. Moguća je edukacija roditelja za rad sa detetom u kućnim uslovima. Po potrebi i po dogovoru se sarađuje sa drugim stručnjacima, neuropsihijatrom, fizijatrom, endokrinologom, kardiologom, genetičarem, pedijatrom, logopedom, defektologom, itd.

Vlasnik savetovališta je Zališevskij Gizela,
spec. medicinske psihologije.

 

 

Skala, psihološko savetovalšte, © 2002